Персональний сайт
Новицького Віктора Володимировича

Громадська діяльність

з 2006 року очолює громадську організацію «Громадський центр «Альцеста», яку було створено з метою підтримки молодих перспективних українських учених.

www.alcesta.com.ua

 

Судинні інновації на благо народу України та бійців АТО

Розробка та застосування інноваційних моделей гідро-гемодинаміки в боротьбі з хворобою номер 1 в світі – серцево-судинними захворюваннями – один з основних напрямків співпраці у науковій сфері відділу аналітичної механіки Інституту математики НАН України та Наукового центру «Істина Veritas”.

Наукова співпраця та апробація у медичній практиці теоретичних моделей патологічної перебудови судинного русла, розроблених д.ф.-м.н., професором Новицьким В.В. та д.м.н. Лущик У.Б., яка розпочалася у 1996 році і продовжується до сьогодні, дозволила напрацювати нові технології судинної діагностики та не хірургічних методів лікування – технології судинних інновацій.За 18 років напрацьовано 3 основні технології судинних інновацій, які базуються на законах гідро-гемодинаміки, сучасних математичних моделях та медичних практиках патологічних та саногенних  перебудов гемодинаміки:

1.    Технологія судинного скринінгу, яка сьогодні запатентована та зареєстрована в Україні.
Складається з технічного, програмного та методологічного комплексу. Технічний комплекс має декілька версій для візуалізації та отримання зображення найдрібніших судин організму. Ці програмні версії грунтуються на сучасних інноваційних підходах до аналітичної обробки зображень. Друга версія програмного забезпечення розроблялася у співдружності з Інститутом кібернетики НАН України та була профінансована грантом НАН України в 2009 році. Третя версія програмного забезпечення була профінансована Центром інноваційних медичних технологій «Верітас IТ Мед» в 2012-2014 роках.
Технологія потребує подальшого фінансування для реєстрації її на міжнародному рівні.
Розроблена інноваційна  Технологія судинного скринінгу стала реальним інструментом раннього виявлення та ефективного лікування серцево-судинних захворювань  як органічного так і психо-емоційного генезу. Саме тому вона виявилася ефективною при лікуванні та реабілітації учасників Майдану та  бійців АТО, оскільки дозволяє захистити  від критичних судинних станів  на глобальному рівні, та відкорегувати стан артеріо-венозної рівноваги у мозку та при ампутації на рівні культі чи протезованих кінцівок.

2.    Технологія ангіомаркерів – нова інноваційна технологія виявлення розбалансувань серцево-судинної системи, яка базується на технології допплерографії магістральних та периферичних артерій та вен різних судинних басейнів.
Технологія вирощувалася з 1981 року, запатентована в 1995 році та потребує подальшого фінансування для довершення та реєстрації її на національному та міжнародному рівнях.

3.    Технологія ангіотерапії – відновлення адекватного кровопостачання органів та систем. Вона базується на сучасних моделях гемодинаміки та  динамічних моделях синхронності функціонування різних сегментів серцево-судинної системи та різних характеристиках судинного русла – запропоновано близько 30 важливих для практики лікування характеристик функції судинної стінки, еластичності  судинного кровопроводу та напору потоку крові.

Застосування цих всіх вищенаведених технологій судинного скринінгу є необхідною умовою успішності нейрореабілітаційного процесу, коли відновлення адекватного кровозабезпечення стало невід’ємною умовою задовільної роботи органів та організму хворих та поранених в АТО.

Список літератури.