Персональний сайт
Новицького Віктора Володимировича

Наукова діяльність

Освіта

1968–1973 рр. – навчався в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «теоретична механіка»
1980 р. – захистив дисертацію на тему «Метод слабкого керування в теорії гіроскопічних компасів» (01.02.01 – теоретична механіка) на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
1992 р. – захистив дисертацію «Методи декомпозиції та керування в механічних системах» (01.02.01 – теоретична механіка) на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
2003 р. – одержав звання професора із математичного моделювання в економіці (08.03.02 – економіко-математичне моделювання)

Професійна діяльність

Із 1988 року – працівник Інституту математики Національної академії наук України. Із 2004 року – завідувач відділу аналітичної механіки Інституту математики НАНУ
Із 1996 року – науковий керівник із біофізичних проблем науково-методичного центру ультразвукової медичної діагностики «Істина» (нині Клініки Уляни Лущик)

Сфера наукових інтересів

Аналітична механіка, теорія стійкості руху, теорія керування, декомпозиція динамічних систем

• Теорія керування лінійними та нелінійними динамічними системами та її застосування
• Теорія інерціальної навігації та гіроскопічних компасів. Застосування у морській навігації: кораблі, підводні човни
• Математичне моделювання економічних процесів

Біомеханіка та її застосування в медицині

• Створення та застосування математичних моделей у медицині
• Моделювання біофізичних процесів в організмі людини
• Моделювання судинної системи
• Створення новітніх медичних технологій у судинній діагностиці та медикаментозному лікуванні
• Біофізика ультразвуку
• Прикладна гідрогемодинаміка
• Прикладна біомеханіка
• Логіка функціонування живої системи
• Логіка механізмів розвитку судомного синдрому при ушкодженому мозку
• Обґрунтування синергії медикаментів у лікувальній практиці
• Дослідження математичних моделей мікроциркуляції в людському організмі

 

Публікації

Новицький В.В., Ясінський В.В. Прикладні задачі декомпозиції та керування в динамічних системах: Навч. посібник. – К., 1995. – 124 с.

всі публікації

Монографії

Лущик У.Б., Новицький В.В. Сучасні можливості застосування транскраніальної допплерографії магістральних артерій і вен голови та допплерографії судин шиї в діагностиці цереброваскулярної патології: Методичні рекомендації. – К., МПП «Істина», 2007. – 32 с.

всі монографії

Статті

Лущик У.Б., Алексєєва Т.С., Новицький В.В. Чому сьогодні не зменшуються показники захворюваності та смертності, пов'язані із серцево-судинною патологією? // Винахідник і раціоналізатор. – 2009. – № 10. – С. 14–19.

всі статті